HEM   |   FÖRETAGET   |   IMPREGNERING   |   SORTIMENT   |   
PELLETS   |   SPÅNBALAR   |   SLIPERS   |   BILDER   |   KONTAKT

Impregnering

Vi har 2 st autoklaver/tuber. Vi impregnerar främst furu i klass AB.

Medlen vi använder idag är:

* Wolmanit CX-8

Certifikat NTR:
Klass A: för användning i mark.
Klass AB: för användning ovan mark.